+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Firemní jazykové kurzy

Profesionální a účinná výuka

Spolupracujeme s profesionálními, zkušenými a metodicky zdatnými lektory s nadšením pro výuku a výbornými referencemi. Nezapomínáme na další prvky kvalitních firemních jazykových kurzů – správně zvolený studijní program, metodiku, materiály, testovací a motivační systém. Každá lekce je důležitá – na každou lekci se připravujeme, každou lekci vyhodnocujeme. Využijte referencí našich klientů; jednotlivců i velkých firem.

Důraz na komunikaci

Zlepšování komunikačních schopností studenta je hlavním cílem výuky. V každé hodině mají studenti maximální prostor mluvit. Zaměřujeme se na výstavbu a aktivní užití praktické slovní zásoby, gramatických a frázových struktur společenské a pracovní angličtiny (či jiného jazyka). Výuka je vedena profesionálními lektory efektivní a hravou formou, která je pro studenty zábavná a motivující.

Individuální přístup

Výuka se maximálně přizpůsobuje potřebám a požadavkům studentů. Lektor v rámci první lekce vyhodnotí potřeby studentů a navrhne vhodné studijní materiály (texty, videa, audio materiály apod.) a metodiku výuky. Každá hodina je tvořena dle jejich potřeb a požadavků, což umožňuje viditelné pokroky v krátkém časovém horizontu a to přesně v oblastech, ve kterých se potřebují zlepšit (příprava na pracovní pohovor, prezentace, jednání, cestovní, pracovní, obchodní angličtina, příprava na zkoušky PET, FCE, TOEFL, STANAG apod.).

Systém výuky

Zvolíte si čas a intenzitu jazykové výuky (1 - 45 lekcí týdně). Výuka může probíhat v prostorách vaší firmy, v naší jazykové škole, příp. v jiných lokalitách či zařízeních v rámci Prahy. U intenzivních kurzů organizujeme jazykovou výuku po celé ČR. Klienti si mohou vybrat (příp. kombinovat) různé formy jazykové výuky: pravidelná face-to-face výuka, Skype lekce, intenzivní jazykové kurzy (týdenní či víkendové) dle svých časových možností a podle toho, jak rychle potřebují postupovat. Veškeré uvedené formy výuky umíme ve skupinách či jeden na jednoho.

Flexibilita

Studijní plán může být v průběhu výuky aktualizován (změna intenzity výuky, vložení intenzivního kurzu, přechod na rodilého mluvčího, kombinace face-to-face a Skype lekcí apod.). Jakákoli lekce může být 1 - 2 dny před zahájením výuky (dle konkrétních podmínek daného kurzu) zrušena a nahrazena po dohodě s lektorem v jiném termínu.

Hodnocení

Kromě počátečního a závěrečného hodnocení probíhá průběžné vyhodnocování ze strany lektora a testování dle požadavků klienta. Podílíme se na vypracování systému testování a hodnocení zaměstnanců (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky). Zpracujeme vaši dokumentaci pro dotace a granty (v současné době např. POVEZ II).

Firemní jazykové kurzy

Hodnocení našich studentů

Super, skvělí lektoři, originální materiály ke studiu, tvůrčí, vysoký stupeň zapojení studentů.

Ála firemní kurz ENGLISH 2

Na každou lekci angličtiny se těším. Všem lektorům děkuji za návod, jak se zábavnou formou učit anglicky. Děkuji, těším se na další lekce.

Petra firemní kurz ENGLISH 2

Kurz je výtečný. Profesionálně připravený. Skvělé materiály a ten nejlepší přístup vyučujících – českých i rodilých mluvčích. Velmi se těšíme na další lekce.

Pavel firemní kurz ENGLISH 1

Oba lektoři dokážou navodit velmi příjemnou studijní atmosféru. Činnosti se příjemně střídají. Kurz je veden velmi profesionálně, je zábavný i užitečný.

Klára firemní kurz ENGLISH 2

Jazykový kurz se mi moc líbil. Spolupráce s lektory byla super. Přístup lektorů také. Vaši jazykovou školu považuji ve srovnání s dalšími, kterými jsem prošel, za NEJLEPŠÍ. Díky.

Karel firemní kurz ENGLISH 2

Intenzivní kurz na míru byl úžasný, oceňuji vstřícnost, s jakou pro nás byl připraven. Výběr témat a lektorů předčil má očekávání. Lenka, Lennie, Andrew i Glen jsou skvělí učitelé. Věřím, že se moje angličtina zlepšila, díky kurzu jsem se rozmluvila. Ráda bych se výuce pokračovala, snad vyjde víkendový kurz.

Michaela intenzivní kurz na míru pro firmu Rodenstock

Vyučované jazyky

Mezi hlavní jazyky, které vyučujeme patří angličtina, němčina, ruština, polština, španělština a italština. Nabízíme však individuální výuku i dalších jazyků.

Ceník firemní výuky

Délka lekce Cena lekce pro 1 studenta Cena lekce pro 2 - 4 studenty Cena lekce pro 5 a více studentů
1 lekce v délce 45 min. 390,00 - 429,00 Kč 429,00 - 489,00 Kč 489,00 - 589,00 Kč
1 lekce v délce 60 min. 499,00 - 559,00 Kč 559,00 - 659,00 Kč 659,00 - 729,00 Kč

Cena zahrnuje:

  • Jazyková výuka ve zvolené délce (český lektor, rodilý mluvčí či kombinace lektorů)
  • Dojíždění lektora ke klientovi, příp. zajištění výuky v našich prostorách
  • Tvorba studijního plánu na míru klienta
  • Příprava lektora včetně materiálů pro studenty (texty, videa, audio materiály apod.)
  • Vstupní, průběžné a závěrečné testování a hodnocení studentů
  • Zpracování potřebné dokumentace
  • Konzultace pro přechod z českého lektora na rodilého mluvčího

Při dojíždění lektora musí mít lekce minimální délku 1x60 minut. Lekce v délce 45 minut můžeme zajistit v našich prostorách po konzultaci časových možností lektorů.