+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Program týdenního kurzu angličtiny

Angličtina 2+ pro mírně/středně pokročilé (English 2 pre-intermediate/intermediate)

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je rozvíjet komunikační schopností v oblasti společenské, pracovní a cestovní angličtiny. Rozšíříme slovní zásobu a procvičíme ji v praxi. Naučíme se aktivně používat fráze a gramatické struktury tohoto stupně v konverzaci. Po absolvování kurzu lze navázat kurzem ANGLIČTINA 3 pro středně pokročilé.

Lektor

český lektor: 50 - 70%
rodilý mluvčí: 30 - 50%

Témata

 • společenské fráze - večírky, seznámení, návrhy, pozvání
 • společenské fráze - nabídky, žádosti, rady, instrukce
 • domlouvání, přesouvání a rušení schůzek, (ne)souhlas, omluva – formální a neformální jazyk
 • zájmy a záliby, volný čas, sport, kultura
 • práce a kariéra – představení své práce a společnosti, pracovní pohovory
 • lidé - rodina, přátelé, vztahy
 • lidé - osobnost a vzhled
 • vyprávění v minulosti
 • diskuze, názory, plány do budoucna
 • telefonování – pozvání, domlouvání schůzek, vzkazy, získávání informací, rezervace
 • restaurace – objednání, placení, stížnosti a rezervace, jídlo, životní styl a recepty
 • nakupování – získávání informací, placení, stížnosti, druhy obchodů a zboží
 • organizování akcí a cestovních plánů, objednání služeb, získávání informací, stížnosti
 • dovolená - druhy aktivit, organizační záležitosti, slovní zásoba
 • cestování – rezervace letenky, odbavení na letišti, problémy
 • cestování - ptáme se a dáváme instrukce na cestu, hromadná doprava a auto
 • cestování ubytování - rezervace, registrace, platby, problémy
 • nemoci, zranění, lékařské vyšetření
 • formální a neformální návštěvy, zařizování programu pro zahraniční hosty apod.
 • obchodní schůzky a jednání
 • prezentace
 • internet, psaní e-mailů – základní fráze, získávání informací, rezervace, potvrzení

Gramatika

 • minulý čas prostý a průběhový a vazba I used to
 • shrnutí časů pro vyjádření budoucnosti (I will/I won't... a I'm going to... a I'm -ing...) + návrhy (Let’s.../What about.../Shall we...?)
 • předložky času a vedlejší věty časové (when, as soon as, after, before...)
 • předpřítomný čas prostý a průběhový
 • nepřímé otázky
 • podmiňovací způsob (když, kdyby)
 • způsobová slovesa - shrnutí a prohloubení, vedlejší významy
 • vazby sloves s TO (I want to.../I'd like to... apod.)
 • gerundium (I like -ing, I'm afraid of... -ing apod.)
 • vazby sloves to have/to make/to take/to do
 • trpný rod
 • vedlejší věty vztažné (...který, která, které)
 • frázová slovesa a idiomy

Průběh výuky

Látka je v první fázi vstřebávána vizuálně a poslechem příběhů. Po přirozeném zažití informací (podobně jako u dětí) si stručně vysvětlíme pravidla a následuje důkladné konverzační procvičení a zafixování látky. Závěrečná fáze představuje shrnutí veškerých informací v relaxačním bloku, kdy opět zapojujeme svoji představivost a tedy nejenom levou mozkovou hemisféru (centrum logického myšlení, mluvení, řeči), ale také pravou mozkovou hemisféru (centrum pro vizuální a prostorové vnímání, intuici, intonaci, rozvíjení představ, propojení informací). Podporujeme tak práci dlouhodobé paměti a informace si snadněji a lépe (dlouhodoběji) zapamatujeme.

Veškeré informace jsou vícenásobně aktivovány v průběhu celého kurzu nejrůznějšími aktivitami, aby došlo k jejich důkladnému zažití, tzn. abychom rozuměli, pamatovali si a uměli jazyk použít v praktické komunikaci.

Státní základní jazyková zkouška

Kurz svým obsahem odpovídá a slouží jako příprava na státní základní jazykovou zkoušku (SZJZ) - 2. nástavbová část